Nhật Ký Farm

Thăm vườn Cà Chua và Cà Rốt thuận tự nhiên của Rồng Xanh

Chào bạn, hãy cùng Rồng Xanh tham quan vườn Cà Chua và Cà Rốt thuận tự nhiên của Rồng Xanh nhé!

Vườn Cà Chua thuận tự nhiên:

Bạn có thể trải nghiệm Cà Chua ngay tại vườn nhé:

Và sau đây là Vườn Cà Rốt thuận tự nhiên của Rồng Xanh: