chính sách

đổi trả

Bổ sung mỗi thùng rau
Mỗi thùng rau Rồng Xanh đều được Cộng (+) thêm từ 10% Rau & Củ trên mỗi thùng để bù cho những phần rau bị hư hao trong quá trình vận chuyển.
Đổi hoàn toàn
Nếu tỷ lệ sâu/hư/dập lớn >= 50% số lượng rau, khách vui lòng báo lại, Rồng Xanh sẽ bù một thùng rau mới hoàn toàn cho khách.
Bù đơn hàng sau
Nếu Rau khách hàng nhận được bị sâu ăn nhiều hoặc bị dập, xin báo lại cho Rồng Xanh để Rồng Xanh bù vào đơn hàng sau. (Do quá trình bắt sâu bằng tay không thể tránh khỏi sót sâu, sâu còn trên rau sẽ tiếp tục ăn rau trong quá trình vận chuyển khiến rau không còn đạt tiêu chuẩn, xin khách hàng vui lòng báo lại trường hợp rau không đạt chuẩn ạ).