Tầm nhìn - Sứ Mệnh

Sức khỏe

Giúp bảo vệ sức khỏe nâng cao đời sống tinh thần và mang lại cuộc sống sung túc cho người làm nông nghiệp

Sản phẩm sạch

Trở thành đơn vị góp phần mang lại sức khỏe, sức sống cho cộng đồng thông qua những sản phẩm sạch và giàu năng lượng từ đất mẹ thiên nhiên.

Khôi phục

Tham gia góp phần vào hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường và khôi phục sức sống từ đất mẹ.

Phương Thức Thực Hiện

Quy Trình Sản phẩm

Trực tiếp làm chủ và thực hiện mọi mắt xích từ khâu Trồng trọt, Thu hoạch, Sơ chế, và Phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng.

Nhân sự Rồng Xanh

Đội ngũ nhân sự được đào tạo về chuyên môn và đạo đức để mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ có chất lượng chuyên môn mà còn chứa đựng tâm huyết người người trồng sản xuất.

Không hóa chất

Sản phẩm được trồng theo phương pháp nông nghiệp Hữu cơ - Thuận tự nhiên. Tuyệt đối không dùng hóa chất kích thích, hóa chất trừ sâu bệnh.

Không Chất Bảo Quản

Phương pháp bảo quản lạnh tự nhiên, không có hóa chất bảo quản

Không trung Gian

Kênh phân phối trực tiếp từ trang trại đến người tiêu dùng, không thông qua kênh trung gian.

Làm chủ Tài Nguyên

Làm chủ nguồn đất, nguồn nước phục vụ trồng trọt