Rồng Xanh đang tạm ngưng cung cấp sản phẩm cho khách hàng mua lẻ. Rồng Xanh sẽ thông báo cập nhật tình hình tới khách hàng trong thời gian sớm nhất, ngay khi có thông tin mới.