Đặt Hàng Sản Phẩm Rồng Xanh

Chọn một trong 03 phương án sau để đặt một lượng rau củ phù hợp đủ dinh dưỡng cho gia đình bạn
Thung-4KG
Gia đình từ 2-4 người

Thùng rau Rồng Xanh tiêu chuẩn 4.5kg

Thùng rau tiêu chuẩn 4.5 kg bao gồm từ 10-17 loại rau hữu cơ tươi ngon được thu hái cẩn thận theo mùa vụ; phù hợp cho gia đình từ 2-4 người ăn trong vòng 7 ngày.

Thung-6KG
Gia đình từ 3-5 người

Thùng rau Rồng Xanh tiêu chuẩn 6kg

Thùng rau tiêu chuẩn 6 kg bao gồm từ 10-17 loại rau hữu cơ tươi ngon được thu hái cẩn thận theo mùa vụ; phù hợp cho gia đình từ 3-5 người ăn trong vòng 7 ngày.

Thung-8-KG
Gia đình từ 5 tới 7 người

Thùng rau Rồng Xanh tiêu chuẩn 8kg

Thùng rau tiêu chuẩn 8kg bao gồm từ 10-17 loại rau hữu cơ tươi ngon được thu hái cẩn thận theo mùa vụ; phù hợp cho gia đình từ 5-7 người ăn trong vòng 7 ngày.

Bao gồm 26 loại rau

Các loại rau đang được trồng

Không sử dụng hóa chất tổng hợp. Chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Không sử dụng giống biến đổi Gen. Sản xuất theo quy trình hữu cơ Nhật Bản. Không sử dụng chất bảo quản sau thu hoạch.