Dinh Dưỡng Rồng Xanh - Yêu Bản Thân Để Có Sức Khỏe Toàn Hảo

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ CƠ THỂ: “HỆ NỘI TIẾT”

Hệ nội tiết bao gồm tất cả các tuyến trong cơ thể và hooc môn do các tuyến đó tiết ra. Các tuyến này được kích thích trực tiếp bởi hệ thần kinh, các thụ thể hóa học trong máu cũng như các hooc môn do các tuyến khác tiết ra.

Các tuyến này duy trì cân bằng nội môi thông qua việc điều tiết chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Sự trao đổi chất của tế bào, sinh sản, phát triển giới tính, cân bằng đường và các khoáng chất, nhịp tim và tiêu hóa là một vài trong số rất nhiều quá trình được điều tiêt bởi hoạt động của các hooc môn.