Dinh Dưỡng Rồng Xanh - Yêu Bản Thân Để Có Sức Khỏe Toàn Hảo

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ CƠ THỂ: “HỆ CƠ”

Chịu trách nhiệm cho toàn bộ vận động của cơ thể là hệ thống cơ. Cơ chiếm gần một nửa khối lượng cơ thể người. Có khoảng 650 cơ gắn vào các xương trong Hệ Xương. Mỗi cơ là một cơ quan riêng biệt tạo nên bởi mô cơ xương, các mạch máu, gân và dây thần kinh. Các mô cơ cũng có trong tim, các cơ quan tiêu hóa và mạch máu. Trong các cơ quan này, cơ đóng vai trò vận chuyển các chất đi khắp cơ thể.