Yêu Bản Thân Để Có Sức Khoẻ Toàn Hảo

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ CƠ THỂ: “HỆ THẦN KINH”

Hệ thần kinh bao gồm các bộ phận: não, tủy sống, các cơ quan cảm giác và các dây thần kinh kết nối các cơ quan này với phần còn lại của cơ thể. Những cơ quan này phối hợp với nhau và chịu trách nhiệm điều khiển cơ thể cũng như trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong cơ thể.

Hệ thần kinh là hệ thống điều khiển và trao đổi thông tin của cơ thể. Hệ thần kinh nhận và gửi các tín hiệu thông qua tủy sống, cũng như điều khiển mọi suy nghĩ và cử động của con người. Hệ thần kinh của bạn sẽ nhận diện, xử lý và phản hồi lại những thay đổi diễn ra bên trong và bên ngoài cơ thể.