Yêu Bản Thân Để Có Sức Khoẻ Toàn Hảo

BÀI TẬP CHO VAI VÀ TAY SĂN CHẮC

Những bài tập dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng cơ vai khỏe mạnh và hài hòa với những nhóm cơ còn lại trong cơ thể.

(Nguồn: Trang Lê Fitness)